.

architectuur   interieur       

Interieur (prijsvraag)

>    Locatie  Location

      Van der Valk Hotel  

      Tiel NL

 >   Datum   Date

      mei 2015

>    Werkzaamheden prijsvraag 

     Ontwerp van een

hotelkamer met zo veel

mogelijk glas te gebruiken

(glas van de firma ACG

Nederland)

>    Scope: competition:

      Design of a hotel room with

the use of as much glas as

possible (glas form from

ACG Nedrland)